האם תוקם קרן ממשלתית לניהול והגנה על כספי נפגעים?

אסף פוזנר

במכתב התראה ששלח ד"ר עו"ד אסף פוזנר בשם עמותת אופק חזרה לחיים אל עו"ד ארז קמיניץ  המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מתריע פוזנר: "הפסיקו למשוך זמן והקימו באופן מידי קרנות השקעה לכספי הנפגעים בתאונות".  

דרישה להקים קרן לכספי הנפגעים

על רקע עתירה לבית המשפט העליון שהגיש ד"ר עו"ד אסף פוזנר בשם עמותת אופק חזרה לחיים שהוכרה ע"י בית המשפט העליון כ"ידיד בית המשפט". קרי כנציגת הניזוקים וציבור החולים. שלח השבוע ד"ר פוזנר מכתב חריף אל עו"ד ארז קמיניץ  המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. בו הוא מתריע כנגד התעלמותו של זה האחרון מהחלטות וועדה בראשותו. ומדרישת בית המשפט העליון להקמת קרן ייעודית על ידי האפוטרופוס הכללי.

הקרן אמורה לנהל כספי פיצויים של ניזוקים ונפגעים.

מטרת הקמת הקרן הינה  להשקיע בהשקעות מתאימות. ולאפשר הפחתת עלויות ניהול בכספים להם זכאים בגין הפגיעה וקבלת ריבית בשיעור של 3% לפחות.

יצוין כי ברקע לדברים עתירה של עו"ד פוזנר ועמותת אופק חזרה לחיים בנושא שיעור ההיוון. אשר במרבית המקרים פוגע בשווי הכספים להם זכאים נפגעים בתאונות ותביעות נזיקין.

כמו כן כותב ד"ר פוזנר:' 'רשות שוק ההון, חוייבה לעדכן את הוועדה שהוקמה בנושא בראשות עו"ד ארז קמיניץ.  בתוך 6 חודשים שחלפו זה מכבר. וכן ניתנה התחייבות לבית המשפט כי משרד המשפטים יבחון את האפשרות להעמיד כלים נוספים לתשלום לניזוקים. כגון אלו של האפוטרופוס הכללי. זאת במטרה לאפשר השקעת כספי הפיצויים בקרן מיועדת לכך. אשר תאפשר תשלום חודשי לניזוק".

"לאור ההצהרה הפרוגרמטית של המדינה בדו"ח עליו אתה חתום. מרשתי שוקלת להגיש עתירה מתאימה לבית המשפט. וזאת ככל שהדרישות האמורות לא ייענו בצורה ראויה. מכתב זה, מקדים עתירה, והוא במסגרת מיצוי ההליכים למול הרשות". מסיים ד"ר עו"ד פוזנר את מכתבו.

מכתבו של פוזנר נשלח גם לד"ר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפט לממשלה, אבי חימי, עו"ד, יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל, עו"ד סיגל יעקובי, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, ד"ר משה ברקת, רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, מאיר שפיגלר מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ועו"ד שרון מן-אורין, חברת וועדת קמיניץ וב"כ המדינה בתיק ההיוון. על המכתב חתומים ד"ר עו"ד אסף פוזנר ועו"ד נתנאל פוזנר.

"חוסר איזון ביחס אל הנפגעים"

ד"ר עו"ד אסף פוזנר הוסיף:" הוועדה מחויבת להורות על הקמת הקרנות הנזכרות. ולפרסם את תוצאות הבחינה של רשות שוק ההון ושל משרד המשפטים. ההחלטה הקיימת אינה מידתית. אינה סבירה ויוצרת חוסר איזון ביחס אל הנפגעים. חמורה עוד יותר העובדה כי ייתכן שהמדובר בהתחייבויות ריקות של נציגי המדינה שמאז 2019 לא ניסו, למרות התחייבותם. לתת מענים לקושי שמציב שיעור ההיוון על חיי מי שזקוקים לכספים אלו יותר מכל".

עמיעד טאוב יו"ר עמותת אופק חזרה לחיים העוסקת במניעת רשלנות רפואית ושיפור מערכת הבריאות הוסיף:" החלטת המדינה להשאיר על כנו שיעור היוון של 3% ופוגעת ישירות באוכלוסיות המוחלשות. ואינה משקפת את עולם ההשקעות הישראלי קל וחומר לאחר שנת הקורונה. לא ייתכן כי מחד תגביל המדינה את שווי הפיצוי (שבמקרים רבים, כמזיקה, היא משלמת). ומאידך לא תאפשר מתן כלים שיסייעו בניהול כספי הנפגעים. במידה ומכתבנו לא יענה אנו נעתור לבית המשפט על מנת להגן על ציבור החולים והנפגעים במדינת ישראל".

אסף פוזנר
עו"ד ד"ר אסף פוזנר צילום באדיבות משרד עו"ד פוזנר