למה חייב לנסח הסכם ממון? ומה קורה כשלא חותמים עליו בזמן?

 

הסכם ממון הוא חוזה בין בני זוג, המבקשים לעגן בצורה מסודרת, את הפן הכספי ביחסיהם. החוזה קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג במקרה של פרידה ומביא לוודאות משפטית, אשר תורמת לחיי זוגיות מאושרים, ללא חששות מאינטרסים כלכליים.

למי מומלץ לחתום על הסכם ממון?

ידועים בציבור, בני זוג לפני חתונה או שנישאו כבר, או זוגיות פרק ב' – לכולם מומלץ לחתום על הסכם ממון. חתימה על הסכם ממון היא אחד הצעדים החשובים ביותר לקראת או במהלך זוגיות.

למרות החשיבות של הסכם כזה, בני זוג רבים מתקשים להסדיר את חלוקת הרכוש בהסכם ממון לפני הנישואין. יש בהסכם צפי לגירושין, והוא עלול לטעמם לקלקל את הקשר ולגרום לריב על אף ההבנה את חשיבותו. שימו לב שהסכם ממון אפשר לחתום בכל מקום, אבל אם אתם מהצפון כמובן שכדאי לעשות את זאת אצל עורך דין לענייני משפחה בצפון !

תהליך אישור הסכם ממון על ידי בית המשפט או בית הדין הרבני המוסמך:

על בני זוג נשואים- לאשר את הסכם הממון בבית המשפט לענייני משפחה ורק אז הוא מקבל תוקף. בני זוג שאינם נשואים, אינם חייבים לאשר את הסכם הממון בבית המשפט אלא יכולים לערוך אותו אצל נוטריון, אולם מומלץ ביותר כי גם בני זוג שאינם נשואים, יאשרו את ההסכם בבית המשפט ויקבלו תוקף של פסק דין. אגב, עורך דין לענייני משפחה עם המלצות , יעזור לטעון כנגד תקפות ההסכם בעתיד.

סעיף 2 לחוק, קובע כי הסכמי ממון טעונים את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה או את אישורו של בית הדין הרבני המוסמך.

סעיף 3 לחוק קובע כי אישור שכזה, לא יינתן אלא לאחר שאותה ערכאה משפטית שאישרה ונתנה תוקף של פסק דין לאותו הסכם, נוכחה לדעת כי ההסכם ו/או השינוי לו נעשה על ידי בני הזוג בהסכמה חופשית ותוך הבנת משמעותו ותוצאותיו.

מה עושים במקרה ואין הסכם ממון?

במקרה שלזוג אין הסכם ממון, והוא נישא לאחר ה-1.1.1974, תחול עליהם ברירת המחדל בחוק יחסי ממון לפיה כל הרכוש מחולק שווה בשווה בין בני הזוג, למעט רכוש שנצבר בטרם הנישואין או שניתן במתנה או בירושה, ולרבות חובות שצבר אחד מבני הזוג, אלא אם כן יוכיח בן הזוג השני שמדובר בחובות אישיים של בן הזוג.

חשוב לציין כי הסכם ממון אינו חסין מביקורת שיפוטית, ולא יועדף על פני ברירת המחדל שבחוק בכל מצב. כלומר, גם רכוש שבן הזוג הגיע עמו בטרם הנישואין ושנקבע בהסכם שהוא רכושו של אותו בן זוג בלבד, יכול בית המשפט לקבוע שמדובר ברכוש משותף. אם קבע כך, בית המשפט ככל הנראה התרשם כי ניתן להצביע על כוונת שיתוף ספציפית בין בני הזוג, למשל: דירת מגורים שהייתה שייכת לאחד מבני הזוג לפני הנישואין, ובה גרו בני הזוג ואולי אף ילדיהם המשותפים במהלך חייהם. על דירה זו, על אף שהיא רכוש שנצבר בטרם הנישואין, יכולה לחול כוונת שיתוף ספציפית כך ששוויה יחולק בין בני הזוג בהליך הגירושים.

למעשה, כמעט כל רכוש שצבר אחד מבני הזוג עשוי להיות מחולק במסגרת הליך גירושין על פי חוק יחסי ממון.

מה כדאי לכלול בהסכם ממון?

הסכמי ממון משתנים בהתאם לנסיבות ולרצונותיהם של בני הזוג. עם זאת, ישנם כמה עקרונות שחשוב לכלול בהסכמים אלו:

  • סנקציה בגין העלמת מידע: כדאי להסדיר את הטלת סנקציה בגין אי קיומו של הסכם ממון וכן בגין מקרים שבהם אחד מבני הזוג מעלים מידע או נכסים.
  • הסדרה של חלוקת דירת מגורים: אחד הנכסים החשובים של בני הזוג, הוא דירת המגורים. לכן, אחד הנושאים החשובים שיש להסדיר במסגרת הסכם ממון, הוא אופן חלוקת הדירה המשותפת שלהם.
  • הסדרה של מוניטין עסקי: כאשר לאחד מבני הזוג או לשניהם יש עסקים שונים, מומלץ מאוד להסדיר בהסכם הממון מה יהיה דינו של המוניטין העסקי. זאת, כדי לחסוך במחלוקות כספיות קשות.

ביטול הסכם ממון:

ביטול הסכם ממון הוא אפשרי אם מבקש הביטול הוכיח כי נפל פגם בהסכם, המצדיק את ביטול ההסכם, כולו או חלקו. למשל, אי מילוי חובת תום הלב. דיני החוזים מחייבים צדדים לחוזה לפעול בתום לב במהלך משא ומתן לקראת כריתת החוזה וחובה זו כוללת גם חובה לגילוי נאות. על כן, אם מתברר בדיעבד כי צד להסכם לא פעל בתום לב ו/או הסתיר עובדות מהותיות מן הצד השני, הרי שקמה עילה לביטול החוזה.

חשוב לציין, כי ביטול הסכם ממון בעילות אלו, יאושר רק כאשר חוסר תום הלב היה משמעותי מאוד ובמקרה של הסתרת עובדות, אלו צריכות להיות עובדות בעלות חשיבות ורלוונטיות רבה להסכם ולא פרטים שוליים.

 

ביטול הסכם ממון יכול להיות גם בעילה של טעות. זהו מצב שבו אחד מבני הזוג התקשר בהסכם עקב טעות, אשר סביר להניח כי לולא אותה טעות, לא היה מתקשר בהסכם. זאת בתנאי כי הצד השני ידע על הטעות או היה עליו לדעת עליה. בהקשר זה חשוב לציין, כי בית המשפט לא יבטל הסכם ממון בשל טעות, אם ניתן לקיים את ההסכם בתיקון הטעות.

 כמה עולה לערוך הסכם ממון?

ניתן לערוך הסכם ממון בעצמכם ללא עלות – ישנם טפסים להורדה באינטרנט. יש לציין שבהחלטה לעשות זאת לבד יש לשקול בכובד ראש את העובדה שהמסמך הוא סטנדרטי לחלוטין, ולא מותאם אישית למקרה הספציפי שלכם – מה שיכול לגרום לכם לפספס בקלות סעיפים חיוניים שעשויים להגן עליכם. נוסף על כך, יש לזכור שהמסמך לא עבר בדיקות משפטיות ע"י עורך דין עם ניסיון רב וספציפי בעריכת הסכמי ממון.

מחיר עריכת ההסכם נע בממוצע בין 2,500-5,000 ש"ח, ומחיר אישור ההסכם בידי נוטריון או בית משפט נע בין 367-453 ש"ח (נכון לשנת 2021).

קרדיט תמונה FREEPIK