מהו תשלום תכוף ומי זכאי לו במקרה של תאונת דרכים?

קרדיט תמונה PIXABAY

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הינו חוק אשר מטרתו לסייע לנפגעי תאונות דרכים. הסיוע נעשה בהטלת אחריות על הפוגע כלפי הנפגעים אשר ממנה נגזרת גם חובתו להעביר להם פיצויים במקרה של נזק. כמו כן, החוק מקל על הנפגע בהגשת תביעה כנגד חברת הביטוח ביחס לנזקי התאונה.

החוק כולל את הגדרות בסיסיות המסבירות איזה מקרים נופלים לגדר תאונת דרכים. החוק מציג את הקריטריונים הדרושים לקבלת פיצויים, את חובת האחריות המוטלת על הנהג ועוד. כמו כן, במסגרת החוק מעוגן גם "התשלום התכוף" אשר מהווה יתרון בולט לנפגע.

מהו תשלום תכוף?

התשלום התכוף מעוגן בסעיף 5 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בסעיף מוגדר כי תשלום תכוף הינו סכום כסף שיינתן לנפגע התאונה (התובע) ויהווה סיוע כספי ראשוני עבורו עד להכרעה הסופית בתביעתו.

למי מועבר תשלום תכוף?

התשלום התכוף יועבר לנפגע הסובל מפגיעות חמורות/ קשות במיוחד. או לנפגע שברור שהפגיעה שנגרמה לו מונעת ממנו לשוב למקום עבודתו לתקופה ממושכת- דבר שיוביל לצמצום משמעותי בהכנסותיו של אותו הנפגע.

מהי מטרת התשלום התכוף?

מטרת התשלום התכוף היא למנוע מצב שבו הפגיעה שנגרמה לתובע בעקבות התאונה תגרור ירידה משמעותית ברמת החיים שלה הוא הורגל בטרם בוצעה התאונה. התשלום התכוף יוכל לאפשר לנפגע לנהל את שגרת חייו באופן דומה ככל שניתן לשגרה שהיה מנהל אלמלא היה נפגע.

באם יחליט בית המשפט כי אותו התובע זכאי לפיצויים, סכום הכסף הראשוני שקיבל ינוכה מסכום הפיצויים הסופי שיפסוק בית המשפט לטובתו.

כיצד ולמי מגישים את הבקשה לקבלת תשלום תכוף?

בכדי לקבל תשלום תכוף, נדרש הנפגע להגיש לחברת הביטוח דרישה לקבלתו. מומלץ כי בטרם יפנה מבוטח לחברת הביטוח – יפנה לקבלת ייעוץ משפטי מעורכי דין העוסקים בייצוג נפגעי תאונות דרכים. חברת הביטוח צריכה להעביר את התשלום לנפגע תוך חודשיים מקבלת הדרישה בכתב. באם לא יועבר התשלום במסגרת הזמנים הקבועה בחוק רשאי הנפגע לפנות אל בית המשפט בבקשה לקבלת התשלום.

הפנייה לבית המשפט תיעשה בהגשת בקשה לפי טופס קבוע המצוי בתקנות ובצירוף תצהיר של הנפגע. על הנפגע לנכוח בבית המשפט במועד הדיון בבקשתו בכדי שבמידת הצורך יוכל להיחקר בנוגע לתצהיר שהגיש.

בגין מה מתאפשרת קבלת תשלום תכוף?

 • צרכי ריפוי– כיסוי הוצאות רפואיות, לרבות אשפוז, תרופות או אביזרי סיוע רפואיים. מאחר ולפי חוק ניתן לקבל סיוע רפואי גם מקופות החולים על נזקי גוף שנגרמו עקב תאונה, לפי רוב כמעט ולא ניתן תשלום תכוף מסיבה זו.
 • צרכי סיעוד- באם מדובר בנפגע הזקוק לשירותי סיעוד או סיוע בביצוע פעולות יומיומיות, השגחה או פיקוח.
 • צרכי מחיה- הוצאות בסיסיות שוטפות של הנפגע- לבוש, מגורים, מזון ולימודים.
  צרכי המחייה יחושבו לפי שלושה קריטריונים:
  1. הכנסות הנפגע לפני התאונה.
  2. הכנסות הנפגע לאחר התאונה.
  3. הוצאותיו השוטפות לצרכי מחיה.