עורך דין לענייני ירושה

קרדיט תמונה FREEPIK

חשוב שכל אדם, במהלך חייו, ייעזר בשירותיו של עורך דין לענייני ירושה.

ראשית, כל אדם הופך, עם מותו, למוריש, ולכן בטרם מותו עליו לדעת מה יעלה בגורל עזבונו (הכספים, הנדל"ן והרכוש שלו) לאחר שילך לעולמו. בנוסף, עיזבון יכול להיות מחולק בשתי דרכים – בירושה על-פי דין או באמצעות צוואה. הודות לנסיונו הרב, יודע עורך דין לענייני ירושה באילו מקרים כדאי שאדם יערוך צוואה בטרם מותו, ובאילו מקרים אין צורך בכך.

מקרים נוספים בהם חשוב להיעזר בשירות של עורך דין לענייני ירושה יפורטו בהמשך המאמר.

עורך דין לענייני ירושה יודע כיצד לנסח צוואה

חשוב להיעזר בעורך דין לענייני ירושה כאשר נמצאים ב"כובע" המוריש, שכן, כאמור, כל אדם הופך למוריש, כאשר הוא הולך לעולמו, ועליו לדעת מה יעלה בגורל עזבונו לאחר מותו.

על כל אדם לפנות לעורך דין לענייני ירושה ולשתף אותו במצבו המשפחתי ולומר לו למי הוא מעוניין להעביר את עזבונו לאחר מותו. כך יודע עורך הדין לענייני ירושה האם יש צורך בכתיבת צוואה או לא:

  • אם לאדם יש יורשים על פי דין (בן/בת זוג וצאצאים/הורים ואחים/סבים וסבתות ודודים ובני דודים) והוא מעוניין שלאחר מותו עזבונו יועבר אליהם – יכול עורך הדין לענייני ירושה שלא לראות הכרח בכתיבת צוואה.
  • אם לאדם אין יורשים על פי דין, או שיש לו כאלה אך הוא לא מעוניין שלאחר מותו עזבונו יועבר אליהם – עורך הדין לענייני ירושה מבהיר לו שעליו לערוך צוואה.

תפקידו של עורך דין לענייני ירושה לא מסתיים בקביעה/המלצה האם לערוך צוואה או לא. אם הפונה לעורך דין לענייני ירושה מחליט לערוך צוואה, חשוב שייעזר בעורך הדין בעריכתה.

למשל, אם אותו אדם מעוניין להציב תנאים מסוימים בצוואה, למשל, שבתו לא תקבל את דירתו מיד לאחר מותו, אלא רק לאחר שתגיע לגיל מסוים או תעשה פעולה מסוימת – חשוב שישתף בכך עורך דין לענייני ירושה, שיכול לומר האם תנאי מסוים הוא סביר או לא.

למשל, אם התנאי הוא שהבת תקבל את הדירה רק אחרי שתגיע לגיל מסוים – ככל הנראה מדובר בתנאי סביר. לעומת זאת, אם אותו אדם מעוניין שבתו תקבל את דירתו רק אם תתגרש מבעלה – מדובר בתנאי לא סביר שעלול להוביל לפסילת הצוואה, ותפקידו של עורך הדין לענייני ירושה הוא להבהיר זאת מראש לאותו אדם ולמנוע מלכתחילה את הצבתו של תנאי זה בצוואה.

בנוסף, עורך דין לענייני ירושה יודע כיצד יש לנסח צוואה, מבחינה מילולית, באופן שלא ישתמע לשתי פנים וישקף באופן חד-משמעי את רצונו האמיתי של המצווה.

בעזרת עורך דין לענייני ירושה – חלוקת העיזבון יכולה להשתנות, בין אם יש צוואה ובין אם לא

גם כאשר נמצאים ב"כובע" היורש חשוב להיעזר בעורך דין לענייני ירושה. למשל, אם היורשים מעוניינים לשנות את חלוקת העיזבון – בין אם המוריש הותיר אחריו צוואה ובין אם לא.

חלוקת העיזבון יכולה להשתנות באמצעות שתי דרכים:

  • הסדר ירושה בין יורשים: חלוקה מחדש של העיזבון בין היורשים, לה צריכים להסכים כל היורשים. עקב נסיונו, מומלץ שהסכם החלוקה מחדש ייכתב על-ידי עורך דין לענייני ירושה. למעורבתו של עורך דין לענייני ירושה חשיבות נוספת שכן הוא יכול וצריך לוודא שההסכם מבוצע בטרם קבלת העיזבון, שכן הסכם שמבוצע לאחר מכן – מחייב במס (על עורך הדין להדגיש זאת בפני היורשים).
  • הסתלקות יורש מעיזבון: כאשר יורש מסוים מוותר על קבלת חלקו בעיזבון (באופן מלא או חלקי). לפני חלוקת העיזבון, היורש צריך להגיש לרשם לענייני ירושה/לבית המשפט, תצהיר בו הוא מציין לטובת מי הסתלק ומה שיעור ההסתלקות. ההסתלקות תקפה רק אם עורך דין לענייני ירושה כותב את התצהיר וחותם עליו.

לסיכום, לא משנה אם אתה מוריש או יורש – חשוב להיעזר בעורך דין לענייני ירושה.

חשוב לעשות כן הן כשנמצאים ב"כובע" המוריש – כדי לדעת, למשל, האם כדאי לכתוב צוואה או שאין בכך צורך, ואם כן – כיצד צריכה הצוואה להיות מנוסחת, והן כשנמצאים ב"כובע" היורש – למשל, כדי לשנות את חלוקת העיזבון.