תפקידו של עורך דין פלילי

קרדיט תמונה FREEPIK

רבים שוגים לחשוב כי עורך דין פלילי מטפל בעיקר בתיקים בעלי חומרה יתרה, כגון: עבירות אינוס, רצח, ארגוני פשיעה, עבירות נשק וכדומה. ואולם, מרבית העבירות הפליליות שבהן מטפלים עורכי דין פליליים בשגרה, הן דווקא עבירות רחוב, כגון: היזק לרכוש, גניבה, התפרצות, אלימות וסמים. למעשה, בעבירות אלה בדומה לעבירות חמורות יותר, ביכולתו של עורך דין פלילי להעניק שירות מקיף, לאורך כל שלבי ההליך הפלילי, כפי שנפרט כעת.

מקרה להמחשה

ניקח מקרה אלימות אשר החל כוויכוח סתמי. רמי ודוד (שמות בדויים), התווכחו על רקע העובדה שדוד תפס לרמי את החניה. בשלב מסוים, רמי שלף סכין וניסה לדקור את דוד. דוד הצליח להתגונן, דחף את רמי אשר נפל לאחור, ראשו הוטח בקצה המדרכה וכעבור מספר שעות מצא את מותו. בשלב זה, דוד, אדם מן היישוב עשוי למצוא את עצמו כחשוד בעבירת המתה. למעשה, כבר בשלב זה, על דוד לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי , אף על פי שמדובר בשלב חקירת המשטרה. למעשה, שלב החקירה הוא השלב המכריע. שכן כל גרסה שתימסר לאחר גרסתו האחרונה של דוד תיחשב כגרסה כבושה, אשר משקלה פחות ביחס לגרסתו הראשונית.

תפקידו של עורך דין פלילי בהמשך ההליך

מלבד מתן ייעוץ לפני חקירה, עורך דין פלילי מייצג את הלקוח בבית המשפט. כך למשל, אם לאחר חקירת המשטרה יוחלט לעצור את החשוד, אזי על היחידה החוקרת להביאו בפני שופט בתוך 24 שעות, לכל המאוחר. בשלב זה, עורך הדין ייצג את החשוד במסגרת דיוני הארכת המעצר וזאת במטרה להביא לשחרורו. אם החשוד ישוחרר ויוחלט להגיש נגדו כתב אישום, החשוד מרגע זה הופך לנאשם ובכך נפתח משפטו.

תפקידו של עורך דין פלילי בעת הגשת כתב אישום

עם הגשת כתב אישום, הנאשם זכאי לקבל את חומרי החקירה. בשלב זה, עורך דינו של החשוד ינתח את חומרי החקירה, יאתר מחדלים, סתירות בעדויות ויגבש אסטרטגיה משפטית כדי להביא לזיכויו של הנאשם או לכל הפחות להשיג עבורו הקלה בסעיפי החיקוק, בעובדות או בעונש, כחלק מהסדר טיעון. חשוב להדגיש כי ככל שהנאשם או עורך דינו יגיעו לכלל מסקנה שקיימת אפשרות להביא לזיכויו של הנאשם, אזי יתקיים שלב ההוכחות. בתמצית: בשלב ההוכחות מתקיימת תחילה פרשת התביעה, במסגרתה נשמעים עדי התביעה בתיק. תחילה, עדי התביעה נחקרים בחקירה ראשית על ידי בא כוח המדינה, לאחר מכן סניגורו של הנאשם חוקר בחקירה שכנגד את עדי התביעה, במטרה לקעקע את מהימנותם. בהמשך, תחל פרשת ההגנה, במסגרתה יעיד הנאשם וייחקר בחקירה ראשית על ידי בא כוחו, לאחר מכן ייחקר נגדית על ידי בא כוח המדינה. לבסוף, הצדדים ישמיעו את סיכומיהם לעניין האשמה, בית המשפט יכריע האם הנאשם ואם לאו. ככל שהנאשם ימצא זכאי – הושגה מטרת העל ולמעשה הכרעת הדין תהא מלוא פסק הדין. ככל שהנאשם ימצא אשם, אזי ישמעו טיעונים לעונש ובהמשך לכך ייגזר עונשו של הנאשם.