מידע על חוק חדלות פירעון

מרבית האנשים עדיין מתייחסים למושג פשיטת רגל, ולא יודעים שלמעשה הוא הוחלף במונח חדלות פירעון. גם עתה, המונח מתייחס למצבים של אנשים ותאגידים שלא יכולים להשיב את חובותיהם, וכשכלל הנכסים המצויים ברשותם נמוכים יותר מהחובות. בשורות הבאות יוסבר לגבי חדלות פירעון ומשמעותה. מהו חוק חדלות פירעון חוק חדלות פירעון נכנס לתוקף לקראת סוף שנת 2019, […]