כל מה שצריך לדעת על רפורמות חוק רישוי עסקים בישראל

ניתן לומר באופן חד משמעי שמדינת ישראל אכן פועלת בשביל קידום רפורמה בתחום רישוי העסקים, שהמטרה שלה היא  לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים, ולהקל במידה רבה כמה שאפשר על בעלי העסקים ועל כל המעוניינים בפתיחת עסקים חדשים. יחד עם זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים בשביל להבטיח את מטרות החוק של […]